10053

Štěstí nemůže být nikdy nalezeno
v osamělosti.
Štěstí může být nalezeno
jen v životě zanechání tužeb.