10055

Tvůj život není bodající vosou
trvalého zklamání,
tvůj život je sbírkou
Boží Záře bez zrození a smrti.