10076

Život opravdového hledajícího
není jen pláčem aspirace,
ale také začátkem
úsměvu dokonalosti.