10077

Tvá mysl si vychutnává
nepřítomnost pochybnosti.
Proto Bůh plánuje
vytvořit pro tvou mysl
nový vesmír.