10082

Tvé sebehledající úsměvy
tě nemohou neosvítit.

Tvé sebehledající slzy
tě nemohou zachránit.

Tvůj Boha-hledající život
tě nejen osvítí a zachrání,
ale také tě naplní.