10083

Kvůli tvému neustálému
životu shovívavosti
tvá duše od tebe nakonec stáhla
svou sladkou důvěrnost.