10086

Tvé srdce je vždy připraveno
uklidit pokoj tvé mysli.
Jen čeká na laskavé
povolení moudrosti tvé mysli.