10807

Každá duše je
přímým představitelem Boha na zemi.
Proto je oprávněna projevovat
svou Bohem udělenou důstojnost.