10808

Trošku kapek deště vděčnosti
může lidskou mysl osvobodit
ze všech jejích řetězů spoutání.