10864

Staré touhy se náhle vynořují
ve tvém životě,
protože se stýkáš
s neaspirujícími přáteli
z tvé dávné minulosti.