10866

Tvůj cíl není zde;
je daleko, daleko výš.
Neodpočívej ani neztrácej nadšení.
Bůh chce,
   abys každý den běžel ultramaraton
a odhalil tak úžasnou schopnost
běžce-hledajícího Boha.