1410

Nyní, když jsi přeskočil
překážky pochybnosti a podezřívání,
Boží konečné Rozhodnutí je,
že tě tady na zemi udělá
svým vybraným reprezentantem.