1409

Jak může a proč by měl Bůh
osvobodit tebe a tvůj život,
když jsi radostně a mocně neukončil
svůj dlouho opatrovaný
tebou vytvořený život izolace?