1407

Dokud se tvá mysl nevzdá
svých halucinací tužeb,
tvé srdce nebude schopno
tvé mysli zaručit
její sny aspirace,
sny, které máš bezpečně uloženy
v Boží Bance.