1406

Běda, běda,
jen proto, že se trochu liším
od svého Pána Nejvyššího,
musím nést ten nejtěžší náklad
obav a úzkostí.