1423

Obelháváš sám sebe dvakrát:
jednou, když říkáš,
že Bůh má na práci
nekonečně mnoho důležitějších věcí
než na tebe myslet,
a jednou když říkáš,
že nepotřebuješ Boží pomoc k tomu,
aby tě udělal a udržoval šťastným.