1426

Vzdělaného člověka
má mysl respektuje.
Sebedávajícího člověka
mé srdce miluje.
Člověka, který se stává Bohem,
celá má bytost potřebuje.