1427

Pokud tvé srdce miluje Boha
Jeho vlastním Způsobem,
pokud tvůj život slouží Bohu
Jeho vlastním Způsobem,
tak nerozumím tomu,
jak vůbec můžeš někdy trpět
krizemi vnitřní energie.