1429

Teď, když jsi objevil
slzy očišťující život svého srdce,
zklamání se už nemůže potulovat
po váhavé obloze tvé mysli.