1805

Milující a konejšivý vánek
Moře Soucitu mého Pána
znovu a znovu zachránil můj život
od jeho skrytých ničivých nedokonalostí.