1806

Každý oceňuje,
obdivuje a oslavuje
tvá vnější dosažení.
Musíš ale vědět,
že tato vnější sláva
trvá jen letmý okamžik.