1807

Když myslíme na vnějšího člověka,
jsme fascinováni,
protože předvedl cosi velkého
lidstvu.

Když však myslíme na vnitřního člověka,
jsme osvíceni,
protože učinil cosi dobrého
pro Boha.