1814

Vnější člověk
sbírá podstatu
bezpočtu zážitků
během svého pozemského pobytu.

Avšak vnitřní člověk
již má nekonečné bohatství,
vnitřní bohatství.

Ve skutečnosti
je vnitřní člověk věčně tím,
po čem vnější člověk
tak zoufale touží.