1815

Pokaždé, když mysl
jde za překážku zmatku,
ihned vidí
věčný úsvit probouzení srdce.