1817

Dokázal
cosi neslýchaného:
vnější člověk
jedinečného jména a slávy
se dušeplně klaní
vnitřnímu člověku,
jenž je věčně poslem
Absolutního Nejvyššího na zemi.