1818

Vnější člověk
říká vnitřnímu člověku:
„To, co mám,
je všechno pro tebe.“

Vnitřní člověk
říká vnějšímu člověku:
„To, co jsem,
je a navždy bude
celé tvoje.“