1822

Jsou dvě cesty:
cesta mysli
a cesta srdce.
Z nekonečné Boží Milosti
sis hned na začátku
vybral správnou cestu:
cestu srdce.