1823

Jsem vděčný Bohu
za to, že Jeho rodina-svět
docela šťastně
přijímá moji náklonnost, účast,
lásku a jednotu.