1824

Tak jako nabízení Spasitele světa,
sebenabízení vnitřního člověka
    pozvedává vědomí
každého jednotlivce na zemi
a každé duše, která ještě přijde
    na svět.