1853

Tvé je rozlehlé, průsvitné světlo moudrosti,
protože tvé srdce je zcela nepřístupné
    invazi nejistoty světa.