1854

Otrok byl přeměněn v pána zázrakem.
Nyní kritizuje svého skutečného spasitele.
Není to výška jeho nevděčnosti?