1858

Obyčejné lidské oko
vidí sterilitu vnějšího světa.

    Duchovní srdce
vidí květiny a plody
    vnitřního zdroje světa.