1859

To, co Bůh od tebe chce,
je oddaná jednota
    s Jeho Vizí.

Tvoje mysl možná nepochopí
    Jeho Poselství okamžitě,
ale tvé srdce jednoty
určitě realizuje Boha
    Jeho vlastním Způsobem.