1860

Můj soucitný Otče,
 jakmile mi řekneš,
že si přeješ, abych cosi měl,
potom se samo sebou rozumí,
že tvé Srdce Náklonnosti
mi právě tuto věc samo poskytne.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 19.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 2005.

Toto je 594th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 19, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »