1860

Můj soucitný Otče,
    jakmile mi řekneš,
že si přeješ, abych cosi měl,
   potom se samo sebou rozumí,
že tvé Srdce Náklonnosti
mi právě tuto věc samo poskytne.