1864

Když řekneš Bohu lež,
jak můžeš uniknout nějaké odplatě?
    Vnitřní svět
je vždy zcela bdělý.
Nepokoušej se tedy klamat Boha,
a nepokoušej se klamat sám sebe.