1865

Byla doba,
kdy byla pro západního hledajícího
meditace obtížným předmětem.
Nyní se však jeho srdce
stalo výborným studentem studia meditace.