1868

Můj Pane, dovol mi být
ve stálém spojení s Tebou.

Když budu chtít něco říci,
    budu se modlit.

A když se budu chtít něco naučit,
    budu meditovat.