1869

Nechť šplhám vzhůru po nebeském žebříku,
abych seděl u Nohou
    mého Pána Nejvyššího.
Až dosáhnu jisté výšky vědomí,
uvidím tam mého Milovaného Nejvyššího.