1870

Stanu se klidným a tichým
    tak, aby můj Pán Nejvyšší mohl
sešplhat dolů po nebeském žebříku
    a sestoupit do mého srdce.