1896

Když se modlíš,
hovoříš ke svému Nebeskému Otci
a On ti musí naslouchat.

Když medituješ,
tvůj Nebeský Otec hovoří k tobě
a ty musíš poslouchat Jeho.