1897

Můj Pane,
prosím Tě se vší upřímností mého srdce,
jen mi dej Tvé nejvyšší Poselství
a já jej bez selhání vykonám.