1898

Buď jako jelen,
který chce běžet rychle,
velmi rychle s Pánem Nejvyšším
a dávat Mu radost.
Tvůj Pán Nejvyšší vždy bude
s tebou a pro tebe.