1899

Chtěl, aby se jeho nečisté touhy vznášely,
vyšší světy je však chytily
a vsadily do vězení.