1902

Zlatý Věk rychle rozkvete
v srdcích těch,
kdo nejoddaněji milují Boha
a zároveň nezůstávají lhostejní
k Jeho pozemské rodině.