1903

Jednoznačný názor
milovníků Boha:
Bůh pro ně udělal
vše bezpodmínečně.
Bůh pro ně dělá
vše bezpodmínečně.
Bůh pro ně udělá
vše bezpodmínečně.