1904

Včera byl tvůj život
eskadrou nespočetných obav a úmrtí.
Dnes tvůj život
neúprosně míří k smrti.