1906

Můj Nejvyšší Pane,
koho bych měl v tomto světě
poslouchat?

"Mé sladké dítě,
poslouchej jen toho,
kdo ti prokazuje samou laskavost,
soucit a odpuštění.
Jen ten si zaslouží
tvou stálou poslušnost."