1906

Můj Nejvyšší Pane,
koho bych měl v tomto světě
poslouchat?

"Mé sladké dítě,
poslouchej jen toho,
kdo ti prokazuje samou laskavost,
soucit a odpuštění.
Jen ten si zaslouží
tvou stálou poslušnost."

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 20.Poprvé vydáno nakladatelstvím Agni Press v roce 1983.

Toto je 595th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 20, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »