1907

Pochybnost je zmatení.
Zmatení je začátek zničení.
Zničení je neodpustitelné popření
Boha Blaženosti.