2003

Bůh odmítl mé vitálno
kvůli jeho neklidu.
Bůh odmítl mou mysl
kvůli její nedbalosti.
Bůh odmítl mé srdce
kvůli jeho bezradnosti.
Bůh ale neodmítl mě,
protože jsem dosud plný oduševnělosti.