2004

Příběh bývalého hledajícího Boha
je tento:
Bůh ho už dál nepotřebuje
a země se mu stále víc posmívá.